पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण (Rehabilitation and  Reconstruction ) कार्यक्रम को लागि इन्जिनियरहरुलाई - फिल्ड डाटा संकलनको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम

image

2019-02-25

आज मिति २०७५/११/१३ गते का दिन यस ग्रामिण  खानेपानी तथा सरसफाई कोष बिकास समितिको कार्यालयमा दोश्रो फेजको  पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण (Rehabilitation and  Reconstruction ) कार्यक्रम को लागि इन्जिनियरहरुलाई - फिल्ड डाटा संकलनको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो |