डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डकुमेन्ट
1 ग्रामीण खानेपानी योजनाहरूको लागि क्लोरिनेशन प्रणालीको आपूर्ति, वितरण, स्थापना र कार्यान्वयन 2021-03-01 सूचना
2 कोरोना भाइरस 2020-12-04 कोभिड-१९
3 बित्तिय उत्तरदायित्व 2020-12-04 नीति र निर्देशिका
4 खानेपानी सुरक्षित योजना 2020-12-04 नीति र निर्देशिका
5 खानेपानीले गोमाको जीवन कायापलट 2020-10-05 सफलताको कथा
6 सार्वजनिक शौचालय प्याकेज १ निर्माणको लागि बोलपत्र आमन्त्रण 2020-09-23 सूचना
7 खानेपानी आयोजनाले होमस्टे सञ्चालन सम्मको यात्रा 2020-09-21 सफलताको कथा
8 खानेपानी योजनाले पानी मात्र दिएन, ऋणबाट छुटकारा पनि दिलायो 2020-09-21 सफलताको कथा
9 सानोगीम्दी खानेपानी आयोजाना (2) 2020-09-21 सफलताको कथा
10 सार्वजनिक शौचालय प्याकेज २ देखी ८ सम्मको निर्माणको लागि बोलपत्र आमन्त्रण 2020-09-18 सूचना