डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डकुमेन्ट
1 सार्वजनिक शौचालय प्याकेज १० देखी १५ सम्मको निर्माणको लागि बोलपत्र आमन्त्रण 2020-09-15 सूचना
2 सार्बजनिक सौचालय निर्माण सम्बन्धी सुचना 2020-07-13 सूचना
3 आत्मनिर्भरता तर्फ अग्रसर सर्लाहिका महिलाहरु 2020-07-09 सफलताको कथा
4 खानेपानी योजनाले पूरा गरिदियो ममताको उद्यमी बन्ने सपना 2020-07-09 सफलताको कथा
5 खानेपानीले चलेको कश्मेटिक पसल 2020-07-09 सफलताको कथा
6 सार्वजानिक निजी साझेदारीको उत्कृष्ट नमूना 2020-02-16 सफलताको कथा
7 महिला सशक्तिकरणका लाहि घरघरमा धारा 2020-02-16 सफलताको कथा
8 खानेपानीले हाम्रो दुःख बगायो 2020-02-16 सफलताको कथा
9 पानी, सरसफाइ र जीवन 2020-02-09 समाचारपत्र
10 विभिन्न सेवा/पदको लागि नामावली सुचीकृत (रोस्टर) बारे 2020-01-15 सूचना