Staff List

क्र.सं. नाम तह सम्पर्क
1 संजय कुमार मिश्र कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक ०१-४००३०१०, Ex:१४५
skm196926@gmail.com
2 टिका प्रसाद अधिकारी प्रमुख, मानव संसाधन तथा कार्यक्रम विकास महाशाखा ०१-४००३०१०, Ex:१११
adhikarigbt@gmail.com
3 प्रवेश निरौला प्रमुख, आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा ०१-४००३०१०, Ex:१२७
praveshniraula@gmail.com
4 बिनोद धिताल प्रमुख, योजना तथा सञ्चालन महाशाखा ०१-४००३०१०, Ex:१२६
binod_dhital2001@yahoo.com
5 रबिन्द्र आचार्य व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली अधिकृत ०१-४००३०१०, Ext:११२
mail2rabindra@gmail.com
6 दीपकनाथ सापकोटा खानेपानी तथा सरसफाइ इञ्जिनियर / खरिद अधिकृत ०१-४००३०१०, Ext:१४०
deepak_sp2005@yahoo.com
7 सुरेश शर्मा खानेपानी तथा सरसफाइ इञ्जिनियर ०१-४००३०१०, Ext:१३०
sharmasures@gmail.com
8 राजेन्द्र अर्याल निमित्त प्रशासन महाशाखा प्रमुख ०१-४००३०१०, Ext:११४
rarajendra91@gmail.com
9 तुल्सी नारायण डंगोल सहायक अधिकृत ०१-४००३०१०, Ext:१४६
tulsinarayandangol@gmail.com
10 पूजा महर्जन सहायक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अधिृकत ०१-४००३०१०, Ext:110
pooozz@gmail.com
11 कल्पना शर्मा कार्यालय सहायक ०१-४००३०१०, Ext:११६
kalpana41sharma@yahoo.com
12 मेनुका रोका कार्यालय सहायक ०१-४००३०१०,Ext:१४०
zintaroka@gmail.com